İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-85 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/240-1238                                           Denizli, 26/08/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 85)

 

Sayın Üyemiz,

1) Şirketlerin Kuruluş ve Şube Açılış İşlemlerinde Maliyetlerin Azaltılması

2) Kazakistan'ın DTÖ'ye Üyeliği

3) Azerbaycan Sanayi Kataloğu

4) Bostwana & Namibya Ticaret Heyeti Katılım Ücreti Değişikliği

5) Peynir, Şarap, Soçi - 2015 Festivali

6) Uluslararası Babil Fuarı

 

1) Şirketlerin Kuruluş ve Şube Açılış İşlemlerinde Maliyetlerin Azaltılması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen; 10. Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanan Öncelikli Dönüşüm Programları arasında yer alan "İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı"nın "Bürokratik İşlemlerin İyileştirilmesi Bileşeni"nde bulunan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sorumlu kuruluş olarak belirlendiği "Şirketlerin kuruluş ve şube açılış işlemlerinde maliyetleri azaltılacaktır" eylemi ile ilgili olarak 30 Temmuz 2015 tarihinde Başbakanlık'ta yapılan toplantıda, paydaş kurum ve kuruluşlarca konuya ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin Bakanlıklarına iletilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Bu itibarla, şirket kuruluş ve şube açılış işlemlerinde maliyetlerin azaltılmasına yönelik sorun bildirimleri ile çözüm önerilerinizin 28 Ağustos 2015 Cuma günü 15:00'a kadar, TİM'e iletilmek üzere, Birliğimiz arge@denib.gov.tr adresimize gönderilmesi beklenmektedir.

 

2) Kazakistan'ın DTÖ'ye Üyeliği

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Kazakistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üyelik müzakerelerinin, 29 Ocak 1996 tarihinde anılan ülkece yapılan üyelik başvurusu ile başlayıp yaklaşık 20 yıldır devam eden bir süreci kapsadığından bahisle,

Söz konusu müzakereler neticesinde Kazakistan'ın DTÖ üyeliğinin 27 - 28 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan DTÖ Genel Konseyi toplantısında onaylandığı; onay sonrasında Kazakistan'ın DTÖ üyelik protokolünün, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ve DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo tarafından imzalandığı; katılım protokolüne ilişkin iç onay sürecinin 31 Ekim 2015 tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğü; tamamlanan iç onay sürecine ilişkin Kazakistan tarafından DTÖ Genel Direktörü'nün bilgilendirilmesinin ardından 30 gün içerisinde anılan ülkenin üye statüsü kazanmasının beklendiği,

Ek'te bir örneği kayıtlı dokümandan da görülebileceği üzere katılım müzakereleri çerçevesinde Kazakistan'ın, mal ticaretine ilişkin 29, hizmet ticaretine ilişkin olarak ise 15 ülkeyle ikili protokolü sonuçlandırdığı; ülkemizin her kategoride de Kazakistan ile protokollerinin bulunduğu; buna ilaveten Kazakistan'ın, tarifelerini tarım ve sanayi ürünlerinde sırasıyla ortalama %7,6 ile %5,9 olmak üzere genel ortalama bazında %6,1 düzeyinde bağlı oran (bound rate) olarak belirlemeyi taahhüt ettiği,

İhracat vergileri konusunda ise 55 adedi %0 olmak üzere 370 tarife satırında bağlanması; şayet mezkur hususta bir Avrasya Ekonomik Birliği politikasının yürürlüğe konulması halinde de Kazakistan'ın, Rusya Federasyonu'nun "İhracat Vergileri Taviz Listesi” ile bağlı olmasının (söz konusu listenin, %81,3'ü %0 olmak üzere 556 tarife satırından müteşekkil olduğu) kabul edildiği; öte yandan, adı geçen ülkenin üyelik sonrasında DTÖ Bilgi Teknolojileri Anlaşmasına katılım taahhüdünün bulunduğu,

Diğer taraftan, Kazakistan tarafından hizmet ticareti kapsamında; telekomünikasyon, sigortacılık, bankacılık, ulaştırma, turizm ve dağıtım sektörlerini de içerir şekilde 116 alt sektörü kapsayan 10 ana hizmet sektöründe taahhüt verildiği bildirilmektedir.

Ek : Kazakistan'ın DTÖ'ye Üyeliğine İlişkin Genel Bilgiler

 

3) Azerbaycan Sanayi Kataloğu

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Azerbaycan'da faaliyet gösteren yerli üreticiler ve ürünlerle ilgili bilgilerin yer aldığı bir sanayi kataloğunun Azerice ve İngilizce dillerinde yayımlandığından bahisle, http://senaye.gov.az/en/senayeshme/publications internet adresi üzerinden söz konusu kataloğa ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

4) Bostwana & Namibya Ticaret Heyeti Katılım Ücreti Değişikliği

İlgi: 11.08.2015 tarih 2015-82 sayılı sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizle, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonu ile 05-10 Ekim 2015 tarihleri arasında 3.900 USD katılım ücreti ile Bostwana ve Namibya'ya yönelik charter seferle ticaret heyeti düzenleneceği bildirilmişti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yeni bir yazıda, charter uçuşla ilgili gelen indirim sonrası bahse konu heyetin katılım ücretinin 2.900 USD olarak değiştirildiği ifade edilmektedir.

Her iki ülke başkentlerine gerçekleştirilecek anılan heyete katılmak isteyen üyelerimizin http://goo.gl/lcJAn3 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak en geç 04 Eylül 2015 Cuma gününe kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama ve toplantı giderleri karşılanacak firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04, Swift kodu:TVBATR2A )USD hesabına 2900.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları beklenmektedir.

 

5) Peynir, Şarap, Soçi - 2015 Festivali

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu kanalıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu Soçi Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Türkiye-Rusya İş Konseyine iletilen yazıda, Soçi TSO organizasyonu, Krasnodar Valiliği destekleri ve Krasnodar Bölgesi Tarım Bakanlığı himayelerinde, 30 Ekim - 01 Kasım 2015 tarihlerinde Soçi şehrinde "Peynir Şarap Soçi-2015” başlıklı Festivalin düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu festival kapsamında organize edilecek fuar, ikili görüşmeler ve kültürel etkinlikler çerçevesinde başta peynir ve şarap olmak üzere yabancı gıda ihracatçılarının yerel işadamları, otel, kafe, restoran sahipleri ile birebir temas edebilecekleri, doğrudan ürün satışı yapabilecekleri ifade edilmektedir.

Ek : Soçi 2015 Tanıtım Yazısı

 

6) Uluslararası Babil Fuarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atıfla, 10-13 Şubat 2016 tarihleri arasında El Suruh Gayrimenkul Şirketi tarafından "Uluslararası Babil Fuarı"nın düzenleneceği; bu kapsamda, Irak'ın Babil vilayetinde ticaret, sanayi ve tarım alanlarında yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların teşvik edileceği ve konuya ilişkin detaylara info@alsorouh-iq.com e-posta adresi ve +964 770 979 6160 ile +964 781 018 6382 telefon numaraları aracılığıyla ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.