İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-83 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/230-1196                                                 Denizli, 19/08/2015
Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 83)

 

Sayın Üyemiz,

1) 9. Kaposvar Uluslararası Hayvancılık Günleri

2) Malta Bilgi Notu Talebi

3) KOSGEB COSME Programı Çağrısı

4) Türkiye - Finlandiya 1. Dönem JETCO Toplantısı

5) G20 Ticaret Bakanları Toplantısı

6) Expo Milano 2015-Türkiye Milli Günü Kapsamında Türkiye-İtalya İş Forumu

7) Karadağ DoğrudanYatırım Fonlarının Kullandırılması

8) Uruguay Yatırım Haberleri

9) Cabo Verde Liman Özelleştirme Duyurusu

10) YOİKK Kapsamında Üye Sorunlarının Toplanması

 

1) 9. Kaposvar Uluslararası Hayvancılık Günleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan aldıkları bir yazıda, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden gönderilen bir yazıya atıfla, 04-06 Eylül 2015 tarihleri arasında Macaristan'da gerçekleşecek 9. Kaposvar Uluslararası Hayvancılık Günleri adlı etkinlik hakkında bilgi verilmektedir.

Sözkonusu etkinliğe dair Macaristan Büyükelçiliğinin yazısı ekte yer almakta olup, ilgilenen üyelerimizin aşağıda iletişim detayları bulunan Mr. Roland Horvath ile irtibat kurmaları gerekmektedir.

Ek : Macaristan Büyükelçiliği Duyuru Yazısı

Ayrıntılı Bilgi :

Mr. Ronal Horvath

Tel : 06-1-467-00-04 Faks : 06-1-470-04-10

E-mail : marketing@magyarmezogazdasag.hu

 

2) Malta Bilgi Notu Talebi

T.C.Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Malta Ekonomi, Yatırımlar ve Küçük İşletmeler Bakanı Christian Cardona'nın 84. İzmir Enternasyonal Fuarı vesilesiyle 27-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret edeceği ve anılan ziyaret vesilesiyle Sayın Bakanımız ile Malta Bakanı arasında bir ikili görüşmenin gerçekleşmesinin öngörüldüğü ve sözkonusu ikili görüşmede dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın anılan ülke pazarlarında karşılaştığı sorunlar ile toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notunun talep edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, iki ülke arasında ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik olabilecek görüş ve önerilerin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 19 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar TİM'e iletilmek üzere, Genel Sekreterliğimize (arge@denib.gov.tr) bildirilmesi beklenmektedir.

Ek: Sorun Bildirim Formu (Malta)

 

3) KOSGEB COSME Programı Çağrısı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin aldığı yazıda, 2014-2020 yıllarını kapsayan COSME - İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programına ilişkin; Avrupa Komisyonu tarafından "COS-IPPDS-2015-2-02 Paket Sevkiyat Hizmetlerine İlişkin Bilgi Platformu Çağrısı'nın yayımlandığı belirtilmektedir.

Anılan Programla ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı KOSGEB'den gelen yazı ekte yer almaktadır.

Ek :

AB COSME Programı Paket Sevkiyat Hizmetlerine İlişkin

Bilgi Platformu Proje Teklif Çağrısı

http://www.tim.org.tr/tr/aktuel-timden-haberler-kosgeb-cosme-programi-proje-teklif-cagrisi.html

 

4) Türkiye - Finlandiya 1. Dönem JETCO Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; 18 Eylül 2015 tarihinde Helsinki'de Sayın Bakanımızın da katılımlarıyla Türkiye-Finlandiya Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) Birinci Dönem Toplantısının düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan toplantı ile iş zamanlı olarak yine Helsinki'de iki ülke işadamlarının geniş katılımıyla Türkiye-Finlandiya İş Forumu'nun da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu nedenle firmalarımızın Finlandiya'ya gerçekleştirdikleri ihracatlarda karşılaştıkları sorunlar ile bu pazara yönelik görüş ve önerilerini ekte yer alan sorun bildirim formunu doldurarak en geç 30 Ağustos 2015 tarihine kadar TİM'e iletilmek üzere Birliğimiz arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletmeleri beklenmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu (Finlandiya)

 

5) G20 Ticaret Bakanları Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; ülkemiz tarafından üstlenilen G20 Dönem Başkanlığı kapsamında 05-06 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul'da "G20 Ticaret Bakanları Toplantısı"nın düzenleneceği belirtilmektedir.

Ekte sunulan G20 ülkeleri ile davetli 7 ülkenin katılacağı söz konusu toplantının hazırlıklarında kullanılmak amacı doğrultusunda, ülkemiz ile söz konusu ülkeler arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak ihracatçılarımızın söz konusu pazarlarda karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ekte sunulan sorun bildirim formu kullanılmak suretiyle TİM'e iletilmek üzere, 24 Ağustos 2015 tarihine kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi beklenmektedir.

Ekler :

1) G20 Ülkeler Listesi 2) Sorun Bildirim Formu (G20)

 

6) Expo Milano 2015-Türkiye Milli Günü Kapsamında Türkiye-İtalya İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) aldıkları bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi tarafından 14 Eylül 2015 tarihinde Expo Milano İtalya'da "Türkiye-İtalya İş Forumu/ Sektörel Toplantıları" düzenleneceği bildirilmektedir.

Bahse konu "Türk Milli Günü" etkinliklerine Türkiye'den üst düzey resmi katılım sağlanması söz konusu olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, katılım sağlamak isteyen firma temsilcilerimizin ekte yer alan katılım formu aracılığıyla başvuru formunu doldurmaları ve avans ödeme dekontu ile birlikte (Avans ödeme bilgileri: T.İş Bankası Beyoğlu Şubesi, Şube kodu:1011; IBAN No: TR67 0006 4000 0021 0113 3145 86 Euro hesabına 400 Euro avans bedeli ödemesi) DEİK'e (İlgili kişi: Dilek Tuna; Tel:0212 339 50 36; e-posta; eu@deik.org.tr ) 20 Ağustos 2015 tarihine kadar iletilmesi beklenmektedir. Katılım bedelinin kesinleşmesini müteakip bakiye tutar ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edileceği ve ziyaretin konaklama, uçak, transfer, Expo giriş bileti vb. organizasyon hizmetleri DEİK tarafından paket program kapsamında sağlanacağı belirtilmekte, söz konusu heyete ilişkin program detayları ön kayıt yaptıran firma temsilcilerine iletileceği ifade edilmektedir.

Ek : Expo Milano 2015 Katılım Formu

 

7) Karadağ DoğrudanYatırım Fonlarının Kullandırılması

TC. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden TİM'e iletilen bir yazıda, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bir notaya atıfla, Karadağ'da doğrudan yatırımların teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş olan fonların kullandırılmasına ilişkin başvuru süresinin başladığı ve bu sürenin 01 Eylül 2015 tarihine kadar süreceği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

http://www.gov.me/en/news/150552/Public-announcment-for-participation-in-the-procedure-of-awarding-funds-for-fostering-direct-investments.html

 

8) Uruguay Yatırım Haberleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla TC. Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden aldıkları ve bir örneği ekte yer alan yazıya atfen; Uruguay'da son zamanlarda yatırım konusunda basına yansıyan gelişmelerden bahisle, yatırım potansiyeli taşıyan yedi sektör (lojistik, enerji, hizmetler, tarıma dayalı sanayi, turizm, perakende, altyapı) hakkında özet bilgi verilmekte ve yatırımcı açısından cazip olabilecek hususlar vurgulandığı ifade edilmektedir.

Ekler :

- T.C. Buenos Aires Ticaret Müşavirliği'nin Yazısı

- Haberin Gayriresmi Tercümesi

- Haber Örneği

 

9) Cabo Verde Liman Özelleştirme Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Cabo Verde Hükümeti'nin Afrika Kalkınma Bankası'nın (AfDB) desteğiyle, Praia, Mindelo, Boavista, Palmeria limanlarını özelleştirme kararı aldığı ve projeye ilişkin açık tekliflerin 26 Ağustos 2015 tarihine kadar yapılmasının gerektiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda Cabo Verde Finans, Planlama, Özelleştirme ve Kamu-Özel Sektör Bakanlığı tarafından hazırlanan söz konusu projeye teklif verme şartları ile projeye ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı İngilizce açıklama metnine aşağıda verilen ekte ulaşılabilmektedir.

Ek : İhale Duyurusu

 

10) YOİKK Kapsamında Üye Sorunlarının Toplanması

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nda (http://www.yoikk.gov.tr/), tüm sektörlerin sorunları masaya yatırılarak çözüm yollarının arandığı,

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu toplantısında, YOİKK komite çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi ve TİM tarafından bu konuda yapılan çalışmalara destek olunması amacıyla, İklimlendirme Sanyi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki POYRAZ koordinatör olarak seçildiği bildirilmektedir.

YOİKK teknik komitelerinde değerlendirilmek üzere, ekte sunulan formaların doldurularak en geç 28 Ağustos 2015 Cuma gününe kadar Birliğimize (arge@denib.gov.tr) ulaştırılması beklenmektedir.

Ek : Sorun ve Çözüm Önerilerine İlişkin Form (YOİKK)

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.