İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-65 Pazara Giriş Belgeleri Desteği Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2015/378-997                                   Denizli, 02/07/2015

Konu:Pazara Giriş Belgeleri Desteği Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2015 - 65 )

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 25.06.2015 tarih 80424 sayılı yazıda; 
 
Bakanlık Makamının 22/06/2015 tarihli ve 4238 sayılı onayı ile 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ve eklerinde değişiklik yapıldığı bildirilmektedir.

Sözkonusu Uygulama Esaslarına ilişkin değişiklikleri gösterir tablo ve yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 


Ekler: 1- Karşılaştırmalı Tablo

          2- Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (2014/8 sayılı Karar)