İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-54 Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2015/109-774                                                Denizli, 28/05/2015

Konu:Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2015-54)

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığımızdan alınan, İhracat:2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nde yapılan değişiklik konulu yazıları ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.


Ek : Resmi Yazı