İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-46 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/131-661                                            Denizli, 05/05/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 46)

 

Sayın Üyemiz, 

1) Mısır Anti-Damping Soruşturması

2) Yeni Psikoaktif Maddeler

3) Kitaplar

4) Karadağ Cimex Firması Talebi

5) 17. Uluslararası Madagaskar Kırsal Ekonomi Fuarı

6) ACLE 2015 Fuarı

7) Hong Kong İhale Duyuruları

 

1) Mısır Anti-Damping Soruşturması 

Ekonomi Bakanlığı'ndan çeşitli tarihlerde alınan yazılarda, Kahire Ticaret Müşavirliğinden aldıkları yazıya atfen; Mısır Sanayi, Ticaret, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli "Islak Mendil” (3307 Gümrük Tarife Pozisyonu'nda yer alan) ithalatına karşı 14 Nisan 2015 tarihinde bir soruşturma başlatıldığı bildirilmektedir. 

Konuya ilişkin alınan yazılar ve ekleri ekte sunulmaktadır. 

Ekler :

1) 29/04/2015 tarihli yazı ve ekleri ( Ek-1 , Ek-2 , Ek-3 )

2) 30/04/2015 tarihli yazı ve ekleri ( Ek-1 , Ek-2 )

3) 04/05/2015 tarihli yazı ve ekleri ( Ek-1 , Ek-2 , Ek-3 )

  

2) Yeni Psikoaktif Maddeler

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 06.02.2015 tarih ve 29259 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ekte yer alan 26.01.2015 tarih ve 2015/7238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeni psikoaktif maddelerin 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun” kapsamına alındığı ve Ek'li listede yer alan maddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı, yurtiçi dağıtımı ve satışının Sağlık Bakanlığı iznine tabi olduğu bildirilmektedir. 

Ek : Bakanlar Kurulu Kararı ve Liste

  

3) Kitaplar

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Bakanlık Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanlarından Selami İNCEKARA tarafından "Tecrübelerle Yurtdışı Satış, Yatırım ve Müteahhitlik Hizmetleri Hakkında Mutlaka Bilinmesi Gerekenler” adlı bir kitap yayınlandığı bilgisinin Meclislerine iletildiği bildirilmektedir. 

Yazıda devamla, söz konusu kitapta "İhracat başlığı adı altında; ihracatı oluşturan unsurlar, ihracatta pazara girişi kolaylaştıran destekler, ihracatta bilinmesi gereken diğer unsurlar, Yurtdışı Yatırımlar başlığı altında; Yatırım kararı temel dayanağı, Yatırımda niçin o ülke, KOBİ ölçekli yatırımlarda transfer edilecek sermaye miktarı ve muhasebe kayıtları konuları ile Müteahhitlik başlığı altında; Yurtdışı ihalelerde dikkat edilecek hususlar, Pazarda orta ve uzun vadeli kalma isteğinde yapılması gerekenler ve Risk sigortası gerektiren şartlar ve faydası” konularının detayları ile işlenerek belirtildiği ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda, yazarının kişisel tecrübe, görüş ve önerilerini içeren kitaptan tedarik etmek isteyenlerin Dış Ticaret Uzmanı Selami İNCEKARA e-mail: sfincekara@yahoo.fr e-posta adresinden ve 0530 777 32 07 - 0533 316 26 54 No'lu telefonlardan iletişime geçmeleri gerektiği belirtilmektedir. 

 

4) Karadağ Cimex Firması Talebi 

1.Podgorica Ticaret Müşavirliği'nin yazısında belirtildiği üzere, Karadağ'ın en büyük firmalarından biri olan Cimex firmasının Türkiye'den ev tekstil ve zücaciye ürünleri satın almak istemesiyle ilgili niyet mektubu ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır. 

Ek : Cimex Firmasının Niyet Mektubu

  

5) 17. Uluslararası Madagaskar Kırsal Ekonomi Fuarı

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden aldıkları yazıda; 05 - 09 Ağustos 2015 tarihleri arasında Antananarivo'da 17. Uluslararası Madagaskar Kırsal Ekonomi Fuarı'nın düzenleneceği, söz konusu etkinliğin ticaret ve kırsal sektörün tüm alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası aktörler arasında bir değişim platformu görevi görmeyi amaçladığı bildirilmektedir. 

Bahse konu fuara ilişkin broşür ekte sunulmaktadır. 

Ek : 17. Uluslararası Madagaskar Kırsal Ekonomi Fuarı Broşürü

 

6) ACLE 2015 Fuarı 

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 02-04 Eylül 2015 tarihlerinde Çin'in Şangay kentinde ACLE 2015 All China Leather Exhibition fuarının düzenleneceği, ilgilenecek üyelerimizin sözkonusu fuara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilmeleri mümkün bulunmaktadır. 

Ek : ACLE 2015 Fuarı Duyurusu 

Esra Sayın - Şef / Chief

Tel / Phone: +90 232 488 60 46

Tel / Phone: +90 232 488 60 00 - 1220

Faks / Fax : +90 232 488 61 06

esra.sayin@eib.org.tr

Atatürk Cad. No:382 Alsancak 35220 İzmir

  

7) Hong Kong İhale Duyuruları 

Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Hong Kong yönetimince detayları Ek'te yer alan 4 adet ihale açıldığı, 

Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD- Government Logistics Department) bir tedarikçiler listesi tutulduğu; ihracatçı firmalarımızın, https://www.gldpcms.gov.hk linkine kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabileceği ve bir ihale açıldığında doğrudan bilgi sahibi olabileceği, 

İlaveten, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullandığı; GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmaların, http://www.gldtender.gov.hk/ adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebileceği ve teklif belgelerini doldurarak elektronik yoldan gönderebileceği ifade edilmektedir. 

Ek : Hong Kong İhale Duyurusu

  

Bilgileriniz rica olunur. 

 

Saygılarımla,

 

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.