İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-34 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/91-438                                               Denizli, 26/03/2015

Konu:Çeşitli Konular 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 34)

 

Sayın Üyemiz,

1) Benin / Pamuk Satışı

2) Kolza Talebi

3) C Şekeri

4) EAC Sertifikası

5) Bosna Hersek ve Azerbaycan

6) Vietnam Ticaret Heyeti

7) Karadağ Bayındırlık Müdürlüğü 2015 Yılı Projeleri

8) St. Petersburg VIP Alım Heyeti

9) 5.Çin-Avrasya Expo 2015 Milli Katılım Organizasyonu

10) Texworld Fuarı (İstanbul) Davetiyesi.

 

1) Benin / Pamuk Satışı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Benin Cumhurbaşkanı Boni Yayi'nin Türk İşadamlarına pamuk satılması yönünde Benin Tarımın Geliştirilmesi Ulusal Şirketi (SONAPRA) Genel Müdürü İdrissou Bako'ya talimat verildiği, bu itibarla adı geçen şirketin 10 bin ton en iyi kalitedeki kaba pamuğu Türk işadamlarına FOB fiyatı olarak kilosu 820 Batı Afrika CFA Frankı (sabit kurla 1,25 Avro) üzerinden satmaya hazır oldukları, söz konusu fiyatın (17 Mart tarihinden itibaren) 48 saat süre ile sabit tutulacağı,

Diğer taraftan, öngörülen 48 saatlik süre sona ermekle birlikte, adı geçen ülkeden makul fiyatlardan pamuk temini sağlanması imkanının devam etmesinin kuvvetle muhtemel olmasından hareketle firmalarımızın SONAPRA ile irtibata geçmelerinde fayda görüleceği ifade edilmektedir.

 

2) Kolza Talebi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Kopenhag Ticaret Müşavirliğimizden aldıkları yazıya atfen; aşağıda iletişim bilgileri verilen "Dacme” ünvanlı firmanın adıgeçen Müşavirliğe yaptığı başvuruya atıfla, sözkonusu firmanın Gürcistan'da kuracağı sağlık ürünleri fabrikası için, ülkemizden ilk etapta 500 kg temizlenmiş ve kurutulmuş kolza (kanola) tohumu talebinde bulunduğu, müteakip dönemlerde ise yıllık 2-3 ton arasında alım yapılabileceğini belirttiği ifade edilmektedir.

DACME

İlgili Kişi : Mrs. Gertrud Lei

Adres : Fabersvej 56, 8900 Randers C, Danimarka

Tel : +45 28 59 94 60

E-posta : Gertrud.lei@gmail.com

 

3) C Şekeri

T.C. Şeker Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/03/2015 tarih, 34885905 sayılı yazıda aynen;

Bilindiği üzere, 2014/15 pazarlama yılında C şekeri üretiminin oluşmaması ve A kotası şekerden C şekerine aktarımın önceki yıllar ortalamasının yarısı kadar gerçekleşmesi durumunu tespit eden Kurumumuz ivedilikle, ihracatçıların ihraç mamullerinde kullanacakları C şekeri taleplerinin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında karşılanması için Ekonomi Bakanlığı'na bildirimde bulunmasını müteakip, Ekonomi Bakanlığı'ndan imalatçı /ihracatçıların C şekeri taleplerinin karşılanmasında bir darboğaz yaşanmaması için Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalat açılmıştır.

Bu durumda imalatçı ihracatçıların yaptıkları ihracatlar karşılığı olarak Ekonomi Bakanlığı Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) çerçevesinde ithalatta bulunabilecekleri gibi, kurumumuza imalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ çerçevesinde Tahsisat Belgesi başvurusunda da bulunabileceklerdir.

İmalatçı ihracatçıların ihracatlarını belgeleyen başvurularının hem DİİB çerçevesinde hem de Tahsisat Belgesinde kullanılmamasının (mükerrerlik) temini için gerekli tedbirlerin alınması önem arzetmektedir.

Diğer taraftan, imalatçı ihracatçılara, hak ediş belgesi düzenlenmesi taleplerinin değerlendirilmesi safhasında;

1. Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde yapılan ihracatlar karşılığı şeker ithalatının açıldığı,

2. İmalatçı/İhracatçıların Tahsisat Belgesine Kayden C şekeri taleplerinde, tedarikçi şirketlerin C şekeri arzı gerçekleştiği sürece, imalatçı ihracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ çerçevesinde işlem yapılacağı,

Hususlarında gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir”

denilmektedir.

 

4) EAC Sertifikası

Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya istinaden Ekonomi Bakanlığı'ndan TİM'e gönderilen bir yazıda, 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren ve Rusya, Kazakistan, Belarus ve Ermenistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği icra organı olan Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun Moskova'daki merkezine bir ziyaret yapıldığı ifade edilmektedir. Söz konusu yazıda özetle:

Halihazırda, Rusya'ya yapılan ihracatta bazı ürünler için istenilen GOST-R Uygunluk Belgesinin 15 Mart 2015 tarihinde yürürlükten kalkacağı ve Avrasya Birliği Sertifikası olarak adlandırılan EAC Gümrük Birliği Sertifikasının yürürlüğe gireceği,

EAC Sertifikası vermek üzere Rusya Federasyonu'nda 1518 laboratuvar ve 744 belgelendirme kuruluşu, Belarus'ta 232 laboratuvar ve 49 belgelendirme kuruluşu, Kazakistan'da 207 laboratuvar ve 73 belgelendirme kuruluşu, Ermenistan'da ise 1 laboratuvarın yetkilendirildiği, yetkilendirilen kuruluşların listesine Rusça olarak (http://eurasiancommission.org/ru/docs/Lists/List/techreg.aspx) adresinden ulaşılabileceği,

ifade edilmektedir.

Ek : Avrasya Gümrük Birliği Ürün Listesi

 

5) Bosna Hersek ve Azerbaycan

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda, ülkemiz ile Azerbaycan ve Bosna Hersek arasında gümrük alanındaki tüm konuların en üst düzeyde ele alınabilmesini teminen, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin CANİKLİ tarafından Nisan ayında anılan ülkelere yönelik iki ayrı ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen söz konusu ziyaret kapsamındaki toplantılarda ele alınmasında fayda görülen hususların ekte sunulan form vasıtasıyla en geç 31 Mart 2015 Salı mesai bitimine kadar Birliğimize arge@denib.gov.tr ulaştırılması beklenmektedir.

Ek : Form (Bosna Hersek ve Azerbaycan)

 

6) Vietnam Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen;

"Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sn. İbrahim ŞENEL başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Birliğimiz işbirliği ile 14 - 17 Nisan 2015 tarihleri arasında Vietnam'a yönelik bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecektir.

İhracatçılarımıza önemli iş fırsatları sunan ve potansiyel pazar niteliğinde olan Vietnam'da, pazar payımızın arttırılması ve bölgeye yönelik yeni ihracat imkanlarının oluşturulması için düzenlenecek olan söz konusu heyete; Gıda (kanatlı etleri, buğday unu, zeytinyağı ve bitkisel yağlar, şekerli ve çikolatalı mamuller, makarna, endüstriyel bitkiler), İlaç Sanayi (tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar), Kimya Sanayi (azot, fosfor ve potasyum gibi iki/üçünün karışımları), Boya Sanayi, Plastik ve Kauçuk İşleme Sanayi (plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb), Tekstil ve Hazır Giyim Yan Sanayi (sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar, diğer devamsız sentetik liften dokumalar), Altın Mücevherat (altın - ham, yarı işlenmiş, pudra halinde), Demir Çelik (demir/çelikten inşaat ve aksamı), Elektrikli Makineler ve Kablolar (televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler, izole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri), Otomotiv Ana ve Yan Sanayi (Toplu Halde Yolcu Taşımağa Mahsus Motorlu Taşıtlar, Otomobil, Steyşın Vagonlar, Yarış Arabaları, Kara Taşıtları İçin Aksam, Parçaları) sektörleri başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılmasında fayda görülmektedir.

Söz konusu heyet kapsamında, Türkiye ve Vietnam'dan üst düzey yetkililerin katılımlarıyla düzenlenecek iş forumunun yanı sıra Vietnam'da her iki ülke girişimcileri ile iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bahse konu heyet, gerek ilgili pazara girmek isteyen gerekse de anılan ülkede pazar paylarını arttırmayı amaçlayan firmalarımız için önemli fırsatlar oluşturmaktadır.

Sınırlı sayıda katılımın kabul edileceği heyetimize katılmak isteyen iş adamlarımızın http://goo.gl/rSl5Nj internet uzantısındaki Başvuru Formu'nu eksiksiz doldurarak, en geç 03 Nisan 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları, Uludağ İhracatçı Birlikleri, Vakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi (Şube kodu: 398) Dolar Hesabına, (Iban No: TR45 0001 5001 5804 8000 3520 35), açıklama kısmına "Vietnam Ticaret Heyeti Katılım Payı” ve katılımcının adı yazılarak 2.100.-ABD Doları tutarındaki avans bedelini (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) yatırmaları ve ilgili banka dekontunu Uludağ İhracatçı Birliklerinin 0224 219 10 99 no'lu faksına veya aslantasu@uib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir. "

denilmektedir.

 

7) Karadağ Bayındırlık Müdürlüğü 2015 Yılı Projeleri

Karadağ Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 2015 yılı için Karadağ Bayındırlık Müdürlüğü'nün ihalesini yapacağı projelerin listesi ekte sunulmakta olup, sözkonusu ihale projeleri ile ilgilenen üyelerimizin detaylı bilgi için Karadağ Ticaret Müşavirimiz Sayın Sultan İskender ile (Podrorica@ekonomi.gov.tr, Tel:00382 20 648 148) ile irtibata geçmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek : Karadağ Bayındırlık Müdürlüğü 2015 Projeler

 

8) St. Petersburg VIP Alım Heyeti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın katkılarıyla 06-10 Nisan 2015 tarihleri arasında St. Petersburg'da faaliyet gösteren önemli 5 (beş) gıda firmasının üst düzey yetkililerinin katılacağı Özel Nitelikli Alım Heyeti düzenleneceği bildirilmektedir.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2015 olan sözkonusu programa ilişkin ayrıntılar ve heyete katılacak yabancı firma listesine aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

St. Petersburg VIP Alım Heyeti

http://www.akib.org.tr/files/downloads/aktuel/duyurlar/2456.pdf

 

9) 5.Çin-Avrasya Expo 2015 Milli Katılım Organizasyonu

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda; 05-09 Ağustos 2015 tarihleri arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin (SUÖB) başkenti Urumçi'de bu yıl beşinci defa "5. Çin - Avrasya Fuarı” adıyla düzenlenecek olan ve bölge liderlerinin yanı sıra ülkemizden de Bakanlar düzeyinde üst düzey katılımın plânlandığı fuarın Milli Katılım organizasyonunun bu yıl yeniden OAİB-Genel Sekreterliğince gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bahsigeçen fuara katılmak isteyen üyelerimiz aşağıda sunulan linkten ayrıntılara ulaşabilirler.

5.Çin-Avrasya Expo 2015 Milli Katılım Organizasyonu

http://www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/d77ca1f456464a908609beb9143d26da.pdf

 

10) Texworld Fuarı (İstanbul)

Hazır Giyim Kumaşları ve Aksesuarları için buluşma noktası olan Texworld Fuarı, bu yıl 07-09 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecektir.

Adıgeçen fuara ilişkin Ziyaretçi Davetiyesinden Birliğimizde sınırlı sayıda mevcut olup, fuara ziyaretçi olarak katılmak isteyen üyelerimizin sözkonusu davetiyeleri Birliğimiz Arge, Tanıtım ve Organizasyon Şubesinden temin etmeleri mümkün bulunmaktadır.

  

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Şadiye BAYKENT

Genel Sekreter V.