İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-16 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 2015/1 Sayılı Karar

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2015/12-248                                                Denizli, 18/02/2015
Konu:Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi 2015/1 Sayılı Karar

 

S İ R K Ü L E R

( UYG /2015-16 )

Sayın Üyemiz

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin 2015/1 Sayılı Kararı, 14/02/2015 tarih, 29267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2015/1 Sayılı Karar kapsamında yapılacak ihracat iadesi başvuruları, aynı Karar'ın Uygulama Usul ve Esaslarının, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce yayımlanması ve Genel Sekreterliğimiz tarafından duyurulmasının ardından kabul edilecektir.

Söz konusu Karar aşağıda belirtilen ekli dosya ile bilginize sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Ek: 2015-1 Sayılı Karar