İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-13 Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/45-214                                             Denizli, 12/02/2015
Konu:Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı


 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 13)

Sayın Üyemiz,

Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 12 Şubat 2015 tarih 29265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bahsigeçen Tebliğe ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılması mümkündür.

Bilgileriniz ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

TÜRKMENİSTAN

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150212-12.htm