İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-120 Rusya'ya İhracatta Karşılaşılan Sorunlar

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/338-2093                                           Denizli, 31/12/2015

Konu:Rusya'ya İhracatta Karşılaşılan Sorunlar

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 120)

 

Sayın Üyemiz, 

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda,

"Bilindiği üzere, ülkemiz ve Rusya Federasyonu arasındaki siyasi gerilimin ekonomik yansımaları nedeniyle, başta yaş meyve sebze ve tekstil-konfeksiyon ürünleri ihracatımız olmak üzere, Rusya'yla olan dış ticaretimize konu sektörlerde birtakım olumsuzluklar yaşandığı görülmektedir.

İhracatımızın bahse konu geriliminden ne ölçüde etkilendiği ve bu süreçte karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla hangi tedbirlerin alınması gerektiği hususları Bakanlığımız ilgili Birimlerce araştırılmakta, bu bağlamda, başta İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri olmak üzere çeşitli meslek kuruluşlarının konuya ilişkin bilgi ve çözüm önerilerine başvurmanın faydalı olacağı düşünülmektedir” denilmektedir.

Bu çerçevede, tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerimizin siyasi gerilime sebep olan olayın yaşandığı 24 Kasım 2015 tarihinden bu yana Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasındaki sorunlardan ne derece etkilendiğinin tespitinde yararlanılmak üzere, ihtiyaç duyulan aşağıdaki hususlar konusunda görüşlerin oluşturulması beklenmektedir.

 

1-Rusya'nın ülkemizden ithalatını azalttığı ürün ve ürün gruplarını tedarikte hangi pazarlara kaydığı konusunda görüş ve tespitler

2-Rusya ile yoğun ticari faaliyeti bulunan ihracatçılarımızın karşılaştığı başlıca sorunlar.

3-Rusya ile ticarette çeşitli sorunlarla karşılaşan firmalarımızın durumunu iyileştirmek ve gördükleri zararı hafifletmek amacıyla yapılması gerekenlere ilişkin görüş ve öneriler.

4-İhracatçı firmalarımızın Rusya'ya ve Rusya üzerinden başka pazarlara mal göndermede karşılaştıkları lojistik sorunlar ve bunların çözümüne ilişkin görüş ve öneriler.

5-Dış ticaret istatistiklerine tam olarak yansımayan Rusya'ya özel faturalı satışların (bavul ticareti) mezkur sorundan ne ölçüde etkilendiği konusunda veri, tahmin ve görüşler

 

Bilgileriniz ve yukarıda belirtilen konulara ilişkin tespit ve görüşleriniz ile çözüm önerilerinizin, 07 Ocak 2016 Perşembe gününe kadar Bakanlığımıza iletilmek üzere Birliğimize (arge@denib.gov.tr) iletilmesi hususu rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.