İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-118 Ticarette Teknik Engeller Sitesi

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/335-2058                                           Denizli, 29/12/2015

Konu:Ticarette Teknik Engeller Sitesi

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 118)

 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; ihracata konu ürünlerin pazar ülkelerine girişinde uyması gereken standartlar ve teknik düzenlemeler ile uygunluk değerlendirme işlemlerinin meşru amaçlarının ötesinde, ticarette teknik engeller oluşturabildiği, bu engellerin önlenmesinin, ülkelerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlaması açısından gerekli olduğu ifade edilerek bu çerçevede ihracatçılarımızın ülke pazarlarına girişinin kolaylaştırılması, karşılaştıkları engellerin çözümlenmesi ve ticarette teknik engellerle ilgili bilgilendirilmelerini sağlayacak platformlar oluşturulması için Bakanlıkları tarafından hazırlanan "Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi”nin yeniden yapılandırılarak, www.teknikengel.gov.tr adresinden erişime açıldığı ve bahse konu sitede dış pazarlara girişte karşılaşılan analiz raporu, etiketleme, işaretleme, ambalajlama, karantina şartı gibi teknik düzenlemelere ve test ve belgelendirme işlemlerinden kaynaklanan teknik engellerin önlenmesine yönelik mekanizmalara yer verildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu internet sitesi ile ihracatçılarımızın ihracat gerçekleştirmek istedikleri ülkelerin ticarette teknik engeller uygulamaları hakkında bilgi edinilebileceği, mevzuat ve uygulamalara ilişkin ilave bilgilerin talep edilebileceği, ihracatta karşılaşılan engellerin bildirilebileceği, ihracatı olumsuz etkileyebilecek diğer ülke düzenlemelerinin taslak aşamasında öğrenilip yorum yapılarak değiştirilebileceği ifade edilmekte; ayrıca tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz kullanımına açık olan siteye üye olacak kullanıcıların e-posta adreslerine, ilgilenilen ülke ve ürün gruplarına ilişkin taslak düzenlemelerin e-posta ile günlük olarak gönderileceği de ayrıca belirtilmektedir.

Bilgileriniz ve söz konusu internet sitesine, firmalarımız tarafından üye olunarak diğer ülke bilgilerinin takip edilebileceği, bu çerçevede firmalarımızın olabilecek görüş ve değerlendirmelerini Ekonomi Bakanlığı'nın uidb@ekonomi.gov.tr e-posta adresine bildirebileceği hususları rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.