İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-114 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/330-1987                                           Denizli, 18/12/2015

Konu:Çeşitli Konular 

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 114)

 

Sayın Üyemiz,

1) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

2) Arjantin-İthalat Kısaltmaları

3) Meksika & Kolombiya Ticaret Heyeti (Tarih Değişikliği)

4) Kigali - Ruanda İşadamları Heyeti

5) Sri Lanka Invest In East Yatırım Forumu

6) Duphat 2016 fuar duyurusu

7) FINE FOOD Australia 2016-Milli Katılım Organizasyonu

8) Fastener Fair Stuttgart 2017 Fuarı Milli Katılımı

9) İtalya Mecspe Mekanik Fuarı

10) Hediye Alma Yasağı

 

1) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan ve kuruluşları stoklarında yaklaşık 800 bin ton mısırın, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 15.12.2015 tarihli ve 82572 sayılı yazının bir fotokopisi ekte yer almaktadır.

Ek : Yazı

 

2) Arjantin-İthalat Kısaltmaları

İlgi: 11/08/2015 tarih ve 2015-82 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "ilgi'de kayıtlı yazımızda, Arjantin tarafından 1 Şubat 2012 tarihinden bu yana tüketim ürünleri ithalatında geçerli "Öngörülen İthalatta Yemin Beyanı” (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importacion DJAI) adlı otomatik olmayan ithalat lisansı uygulamasının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) içtihadından yer alan muhtelif anlaşmalara aykırılık itirazıyla sırasıyla Avrupa Birliği (DS438), Amerika Birleşik Devletleri(DS444), Japonya (DS445) ve Meksika(DS446) tarafından DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizmasına (AHM) taşındığı ve AHM tarafından alınan mezkur uygulamanın ilgili DTÖ Anlaşmalarıyla uyumlaştırılması tavsiye kararına binaen Arjantin'in 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle DJAI prosedürüne son vereceği Genel Sekreterliklerine bildirilmişti.

Anılan yazımızda devamla, Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizce yapılan değerlendirme çerçevesinde; Ekim 2015'te yapılacak seçimlerin sonucuna göre mezkur korumaca politikaların aşamalı olarak azalabileceği veya bunun aksine, korumacılığın devam ettirilmesi noktasında DTÖ mekanizmaları bağlamında ticaret politikası önlemlerine daha sık bir şekilde başvurulabileceği öngörüldüğü ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Arjantin'de ikinci turu 22 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları ve yansımaları hakkında Ticaret Müşavirliğimizden Bakanlığımıza iletilen bir örneği Ek'te kayıtlı değerlendirmeden de görülebileceği üzere; DJAI uygulamasının akıbeti konusunda, yeni seçilen Hükümette yer alacak yetkililer tarafından DTÖ'nün ilgili Panel kararları uyarınca 2015 yılı sonunda kaldırılacağı hali hazırda taahhüt edilmiş olan uygulamaya son verileceği, bununla birlikte, yerli üretimin korunabilmesini teminen başka mekanizmaların ihdas edileceği yönünde açıklamalar yapıldığı dile getirilmiştir.”

denilmektedir.

Ek : Ticaret Müşavirliğimizin Değerlendirmeleri

 

3) Meksika & Kolombiya Ticaret Heyeti (Tarih Değişikliği)

İlgi: 28/10/15 tarih ve 2015-101 sayılı sirkülerimiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "ilgi'de kayıtlı yazımızda 23 - 27 Kasım 2015 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu TİM ve DEİK organizasyonluğunda Meksika ve Kolombiya'ya yönelik ticaret heyeti gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bahse konu ticaret heyetinin tarihi 07 - 11 Mart 2016 olarak güncellenmiş olup heyetimiz Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu ve TİM organizasyonluğunda gerçekleştirilecektir. Meksika'da başkent Meksiko ve Kolombiya'da ise Medellin şehrini kapsayacak olan bahse konu organizasyonda her iki ilkenin önde gelen kamu&özel kurum ve kuruluş temsilcileri ve ayrıca nitelikli şirketlerin patronları ile iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi ön görülmektedir.

İhracatçılarımıza önemli iş fırsatları sunan ve potansiyel Pazar niteliğinde olan Meksika ile Kolombiya'ya yönelik yeni işve yatırım imkanlarının oluşturulması ve Pazar payımızın arttırılması amacıyla düzenlenecek olan söz konusu heyetimize özellikle Otomotiv, İnşaat ve Yapı Malzemeler, Elektrik&Elektronik, Beyaz eşya, Tekstil, Tarım Makineleri, Kozmetik, Gıda, Dizi&Film sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya ilgili sektörlerde yatırımı düşünen firmalarımızın katılımlarında fayda görülmektedir.

Bu çerçevede, gerçekleştirilecek bahse konu heyette yer almak isteyen katılımcılarımızın http://goo.gl/2dRAo1 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 5 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bilet, konaklama, toplantı ve transver giderleri karşılanacak firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (Iban No:TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04) Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 3.700-ABD Doları (Katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesi yapmaları gerekmektedir.”

denilmektedir.

Ek : Heyet Taslak Programı

Ayrıntılı Bilgi için:

Volkan İncekara : 0212 454 0797 - volkanincekara@tim.org.tr (TİM)

 

4) Kigali - Ruanda İşadamları Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, TİM organizasyonu ve THY işbirliği ile 02 - 05 Şııbat 2016 tarihleri arasında Ruanda'ya yönelik işadamları heyetinin düzenleneceği, Kigali şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerim buluşturan iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği,

Girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan Ruanda'da pazar payımızın artırılması ve yeni ihracat imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete İlaç ve Medikal Ürünler, Gıda ve Tarım Ürünleri (özellikle Süpermarket ve Konserve Ürünler), Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri, Hazır Giyim ve Tekstil, Ev Tekstil Ürünleri, Deri ve Deri Mamulleri. Halı, Yapı ve İnşaat Malzemeleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Demir Çelik, Makine Aksam Parça ve Aksesuarları, Kablo, Otomotiv ve Yedek Parça, Temizlik ve Hijyen Ürünleri, Petrol ve Petrokimya Ürünleri, İletişim ve Bilgi Teknolojileri (özellikle Elektronik Ürünler), İklimlendirme ve Enerji sektörleri başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılmalarında yarar görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 40 katılımcıdan oluşacak heyete katılmak isteyen firmalarımızın http://goo.gl/hwJ6lV adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 08 Ocak 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1000.- ABD Doları avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödemesi yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi :

Abdullah KESKİN Tel : 0212 454 04 87 E-posta : abdullahkeskin@tim.org.tr

F. Nebile YÜKSELİCİ Tel : 0212 454 00 95

 

5) Sri Lanka Invest In East Yatırım Forumu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda 28-29 Ocak 2016 tarihlerinde Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da "Invest in East 2016” isimli yatırım formunun düzenleneceği belirtilmekte ve söz konusu foruma ilişkin duyuru ekte gönderilmektedir.

Yazının devamında, Sri Lanka'nın doğu bölgesindeki yatırım potansiyelinin, fırsatların ve yatırım teşviklerinin anlatılacağı ve turizm, tarım, balıkçılık, hayvancılık, ulaştırma, eğitim, finans, mega altyapı gibi sektörlere odaklanacağı belirtilmektedir.

Ek : Forum Duyurusu

 

6) Duphat 2016 Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 15-17 Mart 2016 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri/Dubai'de düzenlenecek DUPHAT 2016 / 21. Dubai Uluslararası İlaç ve Teknolojileri Fuarı'na Akdeniz Kimyevi Maddeleri ve Mamülleri İhracatçılar Birlikleri (AKMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birlikleri (İKMİB) işbirliğinde Türkiye'nin milli katılımının gerçekleştirileceği,

Fuara katılmak isteyen firmalarımızın http://goo.gl/forms/6OYHCTffYx linkinden ulaşılabileceği "Başvuru Formu”nu doldurarak en geç 15 Ocak 2016 günü mesai bitimine kadar online başvuru yapmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

 

7) FINE FOOD Australia 2016-Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Melbourne / Avustralya'da 12 - 15 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenecek "Fine Food Australia 2016 Uluslararası Gıda Ürünleri- Makineleri - Restoran Ekipmanları Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Sözkonusu fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-fine-food-australia-2016-milli-katilim-organizasyonu-on-talep-toplama.html

 

8) Fastener Fair Stuttgart 2017 Fuarı Milli Katılımı

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda aynen;

"28-30 Mart 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenecek olan "Fastener Fair Stuttgart 2017" Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması ve yeterli başvurunun olması durumunda ilk kez Birliğimizce gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Endüstriyel bağlantı ve sabitleme elemanları, inşaat için bağlantı elemanları, montaj ve kurulum sistemleri, bağlantı elemanları üretim teknolojileri, depolama, dağıtım ve fabrika ekipmanları sektörleri ağırlıklı olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini içerecek şekilde 2 yılda bir gerçekleştirilen fuarın, 7.si Messe Stuttgart fuar alanında düzenlenecektir.

Fastener Fair Stuttgart 2017 Fuarına Birliğimiz organizasyonu altında katılacak firmalarımız için yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, katılımcı broşürü v.b.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin 590 €/m2 olacağı öngörülmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı % 50 olup, azami destek tutarı 15.000 $'ı geçemeyecektir.

Anılan fuara katılmak isteyen üyelerinizin, http://goo.gl/wJiMZm linkinde yer alan Başvuru Formunu 25 Aralık 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurmaları ve her m2 alan için 100 € (örn. 20 m2 kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m2 x 100 € = 2000 €) karşılığı TL avans tutarının formda belirtilen banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.”

denilmektedir.

Ek : Fastener Fair Stuttgart 2017 Fuar Tanıtımı

 

9) İtalya Mecspe Mekanik Fuarı

İzmir İtalyan Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda, 17 - 19 Mart 2016 tarihlerinde Senaf Fuarcılık tarafından Parma'da düzenlenecek olan "MECSPE 2016 Uluslararası Mekanik Fuarı”na ziyaretçi heyeti organize edecekleri bildirilmektedir.

Bahsigeçen fuara katılmak isteyen üyelerimiz en geç 25 Aralık 2015 Cuma gününe kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Fuara ilişkin ayrıntılı bilgi, başvuru formu ve broşürü ekte sunulmaktadır.

Ekler :

1) Mecspe Mekanik Fuarı Ayrıntılı Bilgi

2) Başvuru Formu

3) Broşür

 

10) Hediye Alma Yasağı

Bilindiği üzere, Kamu görevlilerinin doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri veya almaları, görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri yasaklanmıştır.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 21.11.2015 tarihli yazılarında tekrar bir hatırlatma yapılmış olup, sözkonusu yasaklamalara rağmen kamu görevlilerine bazı özel kişi ve firmalar ile denetimi altında bulunan kuruluşlarca özellikle yılbaşı, bayram ve diğer özel günler bahane edilerek çeşitli hediyeler verildiğinden bahisle kamuda etik kültürün yerleştirilmesi için çok yönlü işbirliklerine ihtiyaç bulunduğu ifade edilmiştir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.