İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-09 Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri Hk.

Sayı: TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/27-165                                                            Denizli, 02/02/2015
Konu:Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri Hk.

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 09)

 

Bilindiği üzere, 11.09.2014 tarih 29116 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” da, 52.05 G.T.P'lu Pamuk iplikleri ile 52.08 ve 52.09 G.T.P'lu Pamuklu Mensucatın Türkmenistan menşeli olanlarının ithalatında başvuru süresi 31.01.2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere yayınlanmıştı.

Bu defa, 31.01.2015 tarih, 29253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile sözkonusu tarih 30.06.2015 tarihine kadar uzatılmış olup, söz konusu karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150131-7.htm adresinden ulaşılması mümkündür.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Şadiye BAYKENT

Genel Sekreter V.