İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-06 Çeşitli Konular

Sayı: TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/11-66                                                              Denizli, 16/01/2015
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 06)

Sayın Üyemiz,

 

1) Avrupa Birliği / Alabalık Sübvansiyon Soruşturması

2) Filipinler / Anti-Damping Soruşturması

3) Export Market İnsights

4) Mütalaa Mektupları

5) Fildişi Sahili - Abidjan Köprü İhalesi

 

1) Avrupa Birliği / Alabalık Sübvansiyon Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Avrupa Birliği (AB) tarafından 15 Şubat 2014 tarihinde ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” ithalatına karşı anti-damping ve sübvansiyon soruşturmaları başlatılmıştır. Bahsekonu sübvansiyon soruşturması kapsamında 06 Kasım 2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirimle ihracatçılarımız için geçici telafi edici vergiler uygulanmasına hükmedilmiştir. Öte yandan, 18 Aralık 2014 tarihinde Komisyon tarafından AB nezdindeki Daimi Temsilciliğime iletilen Nota ve eki belgelerde sözkonusu sübvansiyon soruşturmasında nihai önlem uygulanmasının teklif edileceği belirtilmekte ve eşzamanlı yürütülen anti-damping soruşturmasının ise önlem alınmadan kapatılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

12 Ocak 2015 tarihinde Komisyon tarafından AB Nezdindeki Daimi Temsilciliğime iletilen Nota'da, marj hesaplamalrına ilişkin Bakanlığımızın ileri sürdüğü açıklamalrın kabul edildiği ifade edilerek örneklemede yer alan bazı ihracatçı firmalarımız için hesaplanan marjların ekte belirtilen tabloda görüldüğü üzere aşağı yönlü revize edildiği belirtilmektedir.”

denilmektedir.

Ek : Revize Tablo

 

2) Filipinler / Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Filipinler tarafından ülkemiz menşeli "Buğday Unu” ithalatına karşı açılan anti-damping soruşturması kapsamında 17 Kasım 2014 tarihli ve 10 sayılı Filipinler Tarım Bakanlığı bildirimi çerçevesinde ihracatçılarımız için % 2,87 ile % 16,19 oranları arasında değişen anti-damping vergileri (5 yıl süreyle) uygulanmasına hükmedildiği, Bununla beraber, 4 ihracatçı firmamızın herhangi bir önleme tabi olmamasının kararlaştırıldığı,

Bu defa, Manila Büyükelçiliğimizden edinilen malumata göre, Filipinler Tarım Bakanlığı'nın bahse konu bildirimine istinaden Filipinler Maliye Bakanlığı tarafından 09 Ocak 2015 tarihinde Filipin gümrüklerine iletilen ekli memorandumla mezkur vergilerin yürürlüğe konulması talimatlandırıldığı, Anılan belgede devamla, firma bazında soruşturma esasında alınan geçici anti-damping vergilerinin nihai önlemlerden yüksek olması halinde aradaki farkın ithalatçıya geri ödenmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek : 09 Ocak 2015 Filipinler Maliye Bakanlığı Memorandumu

 

3) Export Market İnsights

Melburn Ticaret Ataşeliği'nin yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Avustralyalı gıda ihracatçısı firmalara Çin, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Hong Kong, Endonezya, Malezya ve Singapur gıda ve içecek sektörleri konusunda bilgi sağlanması ve söz konusu ülkelerin gıda ve içecek sektörlerine ilişkin pazar araştırmalarının tek bir kaynaktan erişilebilmesini teminen Ek'li Export Market Insights (EMI) isimli bir uygulamanın hazırlanmış olduğundan bahisle, söz konusu uygulamada Asya ülkeleri gıda ve içecek piyasaları hakkında önemli linklerin, ürün ve ülke raporlarının, özel raporların, her bir ülke için en büyük 5 (beş) süpermarkette satılan gıda ve içecek ürünlerine ilişkin bilgilerin, Avustralya gıda ihracatçıları firma bilgileri ve ihracat verilerinin, bahse konu gıda ve içeceklerin ithalatı ve ihracatına ilişkin mezkur ülkelerde uygulanan yasal ve idari düzenlemelere ilişkin bilgilerin yer aldığı bildirilmektedir.

Ekler :

1 - Yazı Sureti

2 - Asian Market Insights

 

4) Mütalaa Mektupları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü'nden aldıkları yazıda, ilgili İhtisas Kurulu'nca tst ISO 860 Terminoloji çalışması kavramların ve terimlerin harmonizasyonu standart/kriter tasarısının hazırlandığı bildirilmekte olup, anılan tasarıya ilişkin görüş ve önerilerinizin gönderilmesi talep edilmektedir.

Konuya ilişkin görüş ve önerilerinizin TİM'e iletilebilmesini teminen 05 Şubat 2015 Perşembe gününe kadar Birliğimize (arge@denib.gov.tr) ulaştırılması beklenmektedir.

Ek : tst ISO 860 Terminoloji Çalışması

 

5) Fildişi Sahili - Abidjan Köprü İhalesi

T.C. Abidjan Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Fildişi Sahili'nin ticari başkenti Abidjan'da Laguna üzerindeki Ile Boulay (Boulay Adası)- Azito köprüsü inşaatıyla ilgili ülkenin Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Ajansı (AGEROUTE) kuruluşları tarafından ihale açılacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili Müşavirlik yazısı ile ihale detayları ekte sunulmakta olup, ilgilenen üyelerimiz Karayolları Ajansından (AGEROUTE) 00225 20 25 14 82 NUMARALI TELEFONDAN Mösyö Meite (İhale Müdürü) ile,

Ayrıca, teknik dosyanın ve fiyat teklifinin hazırlanması konuları için, ilgili kuruluştaki önemli isimlerle bağlantıları olması sebebi ile uzun yıllardır Fildişi Sahili'nde yaşayan iş adamı sayın İlhan Berkol (E-posta: ilhan@berkol.eu / ilhanberkol@skynet.be Cep: +225 0292 1770 ile temasa geçilmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Ek: T.C. Abidjan Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Yazısı

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.